Ledarskap

Utbildning/seminarie från 1 timme till flera dagar, enligt ert behov.

Exempel:
Ny som chef
Coachande ledarskap
Att leda i förändring
Hur får man alla att jobba mot samma mål?

Dröm Våga Gör!

Seminarie från 30 minuter till en dag, enligt ert behov. Om hur du kommer fram till och uppnår dina (dröm-) mål.

Stresshantering

Utbildning/seminarie från 1 timme till flera dagar, enligt ert behov.

DRÖM! VÅGA! GÖR!