Coaching

Ny tjänst? Ny som ledare? Behov av förändring? Vad vill du?

Sara Kremsl hjälper dig som coach att utveckla dig själv. Genom att ställa rätt frågor hjälper coachen dig att förstå vad du vill och behöver, sätta mål, göra en plan och följa upp utvecklingen.

Teamcoaching
Teamövningar och samtal för att utveckla samarbetet i teamet.

Coachen hjälper teamet förstå behovet av utveckling, sätta mål, göra en plan och följa upp utvecklingen.

 

Extended DISC

Coaching med Extended DISC enskilt eller i team. En beteendeanalys görs genom att svara på ett antal frågor. 
Resultatet går coachen igenom med var och en och sen med hela teamet, beroende på era önskemål.

Coachen förklarar de olika beteendeprofilerna, kommunikationsstrategi samt vad man kan tänka på i samarbete med varandra i teamet. Vi diskuterar även teamets sammansättning.

DRÖM! VÅGA! GÖR!